Dodaj ogłoszenie

Syndyk upadłości Frost sp zoo sprzeda miejsca postojowe

Warszawa, Mazowieckie
Dodano 19 Gru. 2019
ID 45178
Nieruchomości
1 z 2

Syndyk masy upadłości FROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursach ofert, których przedmiotem jest nabycie jedenastu udziałów, każdy w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2 o powierzchni użytkowej 3.955,4 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m. st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy Al. Krakowskiej 291A. Właścicielem udziałów jest FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Każdy udział odpowiada jednemu z trzynastu stanowiskom postojowym usytuowanym na poziomie -1 o numerach: 113, 128, 129, 135, 142 oraz na poziomie -2 o numerach: 133, 134, 140, 141, 154, 155, lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2, szczegółowo opisanego powyżej. Według wpisu w dziale I-Sp księgi wieczystej o numerze WA5M/00474090/2, z każdym sprzedawanym udziałem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy wyżej wymienione prawo własności gruntu zostało nabyte w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego z dnia 14 grudnia 2018 r. jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55, e-mail: [email protected]), w dni powszednie, w godz. 8:30 – 16:30, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 517/19 (poprzednia sygnatura X GUp 762/18), w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotów konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursu ofert dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.
Cena wywoławcza za każdy udział w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego, odpowiadający jednemu miejscu postojowemu, wynosi 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) netto powiększona o VAT w stawce 23%.
Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, w godz. 10:00 – 15:00.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka, zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywców przechodzą przedmioty konkursów ofert.
Sprzedaż przedmiotów konkursów ofert ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Pełna treść regulaminów konkursów ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje. Z regulaminami konkursów ofert można zapoznać się również w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-

Wyświetleń: 9

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Maksymalny rozmiar: 2 MB
Dopuszczalny format: txt, jpg, jpeg, png, zip, pdf, doc

Pozostałe ogłoszenia użytkownika

Biuro syndyka zaprasza do udziału w aukcji sprzedaży ruchomości
Warszawa, Mazowieckie
02 Kwi. 2020
Usługi
Syndyk sprzeda zapasy magazynowe -płyty granitowe
Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie
24 Mar. 2020
70
Dla domu
70
Biuro Syndyka ogłasza konkurs na sprzedaż ruchomości
Toruń, Kujawsko-Pomorskie
24 Mar. 2020
500
Dla domu
500
Biuro Syndyka sprzeda pakiet wierzytelności
Szczecin, Zachodniopomorskie
23 Mar. 2020
Usługi
Syndyk zaprasza do zakupu przedsiębiorstwa
Warszawa, Mazowieckie
11 Mar. 2020
Usługi
Rekrutacja na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Sosnowica, Lubelskie
26 Lut. 2020
Praca

Zobacz inne ogłoszenia z tej kategorii

Garaż Tczew Czyżykowo, ul. Nowowiejska

Garaż Tczew Czyżykowo, ul. Nowowiejska

Garaże i parkingi Sprzedaż
Tczew, Pomorskie
12 Kwi. 2017
28 000
Do negociacji
Nieruchomości
28 000
Do negociacji
Garaże blaszane cała Polska

Garaże blaszane cała Polska

Garaże i parkingi Sprzedaż
Lublin, Lubelskie
08 Lut. 2017
1 490
Nieruchomości
1 490
Garaż blaszany domek ogrodowy 6x6 drewnopodobny garaże
Zamość, Lubelskie
24 Maj 2018
7 700
Nieruchomości
7 700
Garaże Wiaty płyta warstwowa blacha trapez
Jarosław, Podkarpackie
03 Maj 2018
6 000
Do negociacji
Nieruchomości
6 000
Do negociacji
Sprzedam bramę segmentową Hormann

Sprzedam bramę segmentową Hormann

Garaże i parkingi Sprzedaż
Szczecin, Zachodniopomorskie
28 Sty. 2019
3 000
Do negociacji
Nieruchomości
3 000
Do negociacji
Garaże blaszane, wiaty, hale magazynowe,na każdy wymiar PRODUCENT
Gostyń, Dolnośląskie
04 Gru. 2018
1 550
Nieruchomości
1 550
16 000
22639xxxxPokaż
Napisz wiadomość
Konto prywatne
Od Cze. 2019

Warszawa, Mazowieckie

Strona korzysta z plików cookies, szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności